Контакти

"Порт Инвест" ЕООД – Офис Русе:
Гр. Русе – 7000, пл. "Отец Паисий" № 2
Тел./Факс: 082 82 51 01
E-mail: main@portinvest.bg
"Порт Инвест" ЕООД – Пристанище Лом:
Гр. Лом – 3600, ул. "Рибарска" № 1
Тел.: 0971 600 79
Моб.: 0877 68 34 79
E-mail: lom@portinvest.bg
Главен счетоводител:
Нина Страхилова
Моб.: 0877 66 34 29
E-mail: nstrahilova@portinvest.bg

Дирекция "Техническа дейност":
Миладин Живков
Моб.: 0877 66 34 19
E-mail: mzhivkov@portinvest.bg
Отдел "Търговски и складово-експедиционен":
Снежана Панагюрска
Моб.: 0877 66 34 21
E-mail: spanagyurska@portinvest.bg
Отдел "Претоварна дейност":
Борислав Гоцев
Моб.: 0877 66 34 18
E-mail: bgocev@portinvest.bg